Sapsoperän Kyläyhdistys

KYLÄSUUNNITELMA 2018 - 2022

SAPSOPERÄN KYLÄYHDISTYS ry

 

TEEMAKYLÄSUUNNITELMA 2018 – 2022 

Suunnitelman yhdyshenkilöt:

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Sirviö,

Varapuheenjohtaja Arja Roivainen

Rahaston hoitaja Kaarlo Huotari

sapsoperan.kylayhdistys@gmail.com

 

Suunnitelma on laadittu Sapsoperän kylätalolla 17.1.2018 pidetyn kyläyhdistyksen hallituksen suunnittelutilaisuuden perusteella. Päivitys on tehty 10.2.2021. Suunnitelman toteutumista seuraa kyläyhdistyksen hallitus.

TEEMA: SAPSOPERÄ – VIREÄ, TOIMIVA JA VIIHTYISÄ KYLÄ KAUNIILLA PAIKALLA 

Suunnitelman taustaa 

Sapsoperän kyläyhdistyksen toiminta-alueeseen voidaan laskea Sapsorannan, Varisvaaran, Lykinnön, Saviahon, Saukon ja Sauna-ahon kylät.

Teemakyläsuunnitelmalla pyritään kokoamaan suunnitelmalliseen muotoon tärkeimpiä kylällä koettuja kehittämistarpeita. Erityistä painoa laitetaan sille, miten asioita kannattaisi lähteä viemään toteutukseen. Suunnitelma toimii yhteisesti sovittuna tiennäyttäjänä kylän aktiivitoimijoille. 

Suurimmat hankkeet, jotka on toteutettu vuoden 2020 loppuun mennessä

Liikuntasalin / monitoimitilan rakentaminen 2007

Koulun lakkauttaminen 2010

Kiinteistön siirtyminen kyläyhdistyksen omistukseen 2011

Lämmityksen muuttaminen maalämmölle ja ikkunoiden uusiminen kesällä 2013

Valokuituyhteys 2014 ja laitteet 2015 alussa

Uimarannan tien kunnostaminen ja veneidenlaskupaikka 2016 – 2017

Invaluiskan ja sisäänkäynnin kunnostus kesällä 2018

Vesikaton kunnostus ja kulkuteiden uusinta tehtiin (urakoitsija) toukokuussa 2019

Lentopallokenttä (beach volley) tehtiin talkootyönä kesäkuussa 2019

Jätevesiviemärin ja imeytyskentän kunnostamiseen saatiin Kotiseutuliiton avustusta 5000€ ja pankkilainaa 10000€ elokuussa 2019. Hanke toteutettiin syyskuussa 2019.

Liikuntasalin /monitoimitilan alaseinien kunnostus tammi- helmikuussa 2020. Työn toteutti ”tolokusti hanke” ja tarvikkeet toimitti kyläyhdistys.  

Viihtyminen ja yhdessäolo

Sapsoperä on erittäin vireästi toimiva kylä, sillä tapahtumia ja tilaisuuksia Kyläyhdistys on pyrkinyt järjestämään vuosittain laaditun toimintasuunnitelma mukaan. Lisäksi hallitus on järjestänyt illanviettoja, sekä mahdollisuuksia seurata yhdessä mm. pesisotteluita kylätalolla. Kyläyhdistyksen omistuksessa oleva entinen koulu, Sapsoperän kylätalo on päivittäin käytössä liikunta-, kädentaito- ja kulttuuriaktiviteettien kautta.

Jatkossakin kyläyhdistys vaalii erilaisten tilaisuuksien järjestämistä kaikkina vuodenaikoina, mikä Kainuun kylien tilanteisiin yleisesti verrattuna on poikkeuksellisen vilkasta. Kyläyhdistys on järjestänyt vuosittain erilaisia tapahtumia kuukausittain.

Erityisesti pääsiäis- ja juhannuskokko ovat olleet hyvin suosittuja. Kylällä onkin käytössä hieno uimaranta, jonka Sotkamon kunta on antanut kyläläisten käyttöön ja kyläyhdistyksen vastuulle. Rannalla on paljon käyttöä paitsi kyläläisten ja mökkiläisten, myös alueella liikkuvien vesiretkeilijöiden taholta. Kyläyhdistys on rakentanut rannalle talkoilla mm. uimakopit, wc -tilat, puuliiterin ja avonuotiolle paikan. Kesän 2016 aikana uimarannalle menevälle polulle rakennettiin pitkospuut ja raivattiin veneidenlaskupaikan tila, sekä kunnostettiin rantaan johtava tie. Kesän 2017 aikana saatiin kunnan avustamana rakennettua veneidenlaskupaikka. Siivoustalkoita on järjestetty aina keväisin ja tarvittaessa syksyisin.  Lähiajansuunnitelmaan sisällytetään uimaranta-alueen tiivis hyödyntäminen edelleenkin kylän arvokkaana ja kauniina paikkana. Etenkin alueen raivaamiseen ja siistinä pitämiseen kiinnitetään huomiota. Kesätilaisuuksien pitopaikkana se myös jatkossa palvelee kyläläisiä, mökkiläisiä ja muita kiinnostuneita.

Yhdessäoloa ja viihtymistä palvelee oma kylätalo, jossa aktiviteetteja on jatkossakin lähes joka päivä. Kansalaisopiston piirien lisäksi Kyläyhdistys järjestää myös omatoimista yhdessäoloa mm. säännöllisen lentopallon ja jumpan merkeissä. Muita lähialueiden kyliä pyritään saamaan runsaammin mukaan tapahtumiin. Tähän saakka osallistujat ovat pääsääntöisesti vain omalta kylältä.

Valokuituyhteys 

Kesällä 2014 kylätalolle saatiin valokuituyhteys. Kaisa-net rakensi Sapsoperälle valokuituverkon, joka toimii monessa kylän taloudessa. Kyläyhdistys pystyi rahoittamaan liittymän, johon myös Kaisa-net osallistui alennuksen muodossa. Laitehankintaan saatiin, myös avustusta Sotkamon kunnan maaseutupalvelun kautta.

Yhteyksiä on hyödynnetty mm. pesisotteluiden katseluun, kyläläisillä on ollut mahdollisuus seurata erityisesti vierasotteluita. Otteluiden katsojia on ollut runsaasti.

Laitteita käytetään, myös erilaisissa tilaisuuksissa joissa halutaan näyttää kuvia tai videoita. Laulupiiri ja karaokelaulajat voivat myös käyttää laitteita.  

Valokuitu antaa myös uudet mahdollisuudet mm. etäyhteyksien kautta joko kaksisuuntaisena on-line -tilaisuutena tai tallenteen kautta toteutettuna.

Toiminta ja kunnostussuunnitelmat lähivuosille 

Kylätalon kunnostusta vaativat kohteet 

Viemäröinti

Kylätalon jätevesijärjestelmä kunnostettiin syksyllä 2019.

Invaluiska ja kuisti

Sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin kesällä 2018 invaluiska liikuntarajoitteisten liikkumisen helpottamiseksi. Samalla kunnostettiin portaat ja edustan laatoitus.

Uimaranta

Uimarannan raivausta ja siistimistä jatketaan vuosittain. Puusto vaatii raivausta ja ympäristön siistinä pitäminen jatkuvaa työtä. Veneidenlaskupaikka on ollut käytössä ja todettu hyväksi.

Porakaivo ja vesi

Suodattimen huolto ja veden laadun tarkkailu jatkuu.

Asunnot

Asuntojen huoltomaalaukset ja mahdollinen laitteiden uusita (liedet / jääkaapit)

Keittiö

Lattiapinnoitteen uusiminen, lattiaan on asennettu ns. vinylilankut, jotka kestävät kosteutta.

Valaistus

Eteisen, salin, tarjoilu- ja kuntoilutilan vanhojen loistevalaisinten uusinta ja kunnostaminen on edessä lähiaikoina.

Kellari

Varaudutaan mahdollisuuteen vanhan puuvaraston kunnostamiseen ja varustamiseen askartelutilaksi. 

Liikuntasali /monitoimitila

Seinät on kunnostettu törmäyksiä paremmin kestäväksi alaseiniin asennetuilla vanereilla.

Ympäristö ja siihen vaikuttaminen 

Sapsokoski

Kyläyhdistys on ottanut kantaa vesistön puhtauteen ja sen puhtaana säilymisen puolesta. Yläpuolella oleva turvesuo ja sen laajennushanke on askarruttanut kyläläisiä ja vesistön varren asukkaita. Aikaisempien kokemusten perusteella vesistön humuspitoisuus on lisääntynyt ja aiheuttanut oman haittansa. Lisäksi hopeakaivoksen vedet ovat tulossa tälle reitille, josta on myös tehty huomautus kyläyhdistyksen ja ranta-asukkaiden nimissä. Kyläyhdistys ei pyri estämään kehitystä ja mahdollisia työpaikkojen muodostusta, kun se ei aiheuta haittoja ympäristöön ja sieltä tulevat vedet puhdistetaan.

Hopeakaivos aloittanut toiminnan, joten jää nähtäväksi mitä vaikutuksia sillä on vesistöön. Tilannetta seurataan.

Museovirasto tiedusteli kyläyhdistyksen kantaa Sapsokosken myllystä ja patorakenteiden purkamisesta. Kyläyhdistys ja kyläläiset oli purkamisen ja kosken entisöimisen kannalla. Kainuun Museovirasto on lausunnossaan antoi luvan purkamiselle. Vanha mylly ja patorakenteet on purettu ja Sapsokoski virtaa nyt vapaana. 

Kyläyhdistyksen varainhankinta 

Kylätalon ylläpitoon ja rahoitukseen on riittänyt vuokra- ja muut tilapäistulot. Kylätalon ylläpito ja kunnossapitäminen vaatii myös muita tuloja, vaikka lämmityskulut ovat pudonneet huomattavasti. Lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämmölle ja ikkunoiden uusiminen vähensi huomattavasti lämmityskustannuksia. Muutostöistä aiheutuneet kustannukset on saatu jo maksettua. Kalusteita ja varusteita on hankittu vähitellen ja tiloja on kunnostettu talkoovoimin. Tämän ohella kylätalolla pidetyt tapahtumat ja erilaiset juhlatilaisuudet ovat myös tuottaneet vuokratuloja. Talon lumi- ja siivoustyöt tehdään talkoovoimin. Myös illanvietot, arpajaiset ja erilaiset myyjäiset ovat tuoneet tuloja.

Erilaiset leirit ja tilapäismajoitukset ovat myös mahdollisia. Kylätalo sijaitsee 12km Sotkamosta hyvän tien varressa rauhallisella paikalla. Tilat soveltuvat hyvin kaikenlaisiin tilaisuuksiin.

Kyläyhdistyksen hallitus miettii ja suunnittelee myös muita mahdollisia tulolähteitä. 

Valitettavasti nykyinen ”korona” tilanne aiheuttaa toimintaan katkoksia.

Mitään tapahtumia ei voida järjestää, joten vuokra- eikä myyntituloja saada toiminnan ylläpitoon.

 

 

Pitkospuiden rakennustalkoot

Valmis kulkutie

Veneidenlaskupaikan raivaustalkoot

Veneidenlaskupaikka

Sisäänkäynti ja invaluiska

Viemäröinti ja imeytyskenttä 2019

Kyläyhdistyksen vierailu Silver Oy:n kaivoksella