Sapsoperän Kyläyhdistys

Myllyrakennuksen ja padon purkuttyö

Lehtileike Kainuun Sanomista

6.9.2020 Mylly ja pato ennen purkamista.

6.9.2020 ennen purkamista

10.9.2020 osa rakennuksesta purettu

10.9.2020 purkaminen etenee

16.10.2020 Generaattori vedetty ulos.

17.9.2020 Generaattori ja laitteet siirretään museoitavaksi Jyväskylään (SSS Oy)

17.9.2020 Generaattori lähtee museoitavaksi

Generaattori Vaajakosken Wanhalla vesivoimalaitoksella 1925. Sama generaattori on hankittu Sapsokoskelle käytettynä 40-luvun lopulla. Kuva saatu Suur-Savon Sähkö Oy:lle kuvassa olevien perillisiltä.

Purettavia laitteita,turbiiniakseli

Purettava pienempi generaattori

Sähkökaapit

22.9.2020 Rakennus purettu

Purettuja osia

Menossa romuksi

23.9.2020 pato ja betonirakenteita jäljellä

23.9.2020 rakennus on jo purettu

23.9.2020 pato ja turbiinitunneli jäljellä

25.9.2020

28.9.2020 turbiinitunneli ja akseli vielä jäljellä

28.9.2020 betonrakenteiden purkaminen käynnissä

29.9.2020 patorakenteet on poitettu

29.9.2020 viimeiset purkujätteet lähdössä

29.9.2020 vesi virtaa vapaana

1.10.2020 entinen jokiuoma on auki

1.10.2020 ranta on siistitty

1.10.2020 padon ja myllyrakennuksen paikka vanha jokiuoma vapaana