Sapsoperän Kyläyhdistys

Tiedote

Sapsoperän Kyläyhdistys ry

Vuoden 2020 toimintaa

Yleistä

-          Kyläyhdistyksen toimintaan on vaikuttanut vuoden 2020 aikana puhjennut koronaepidemia, joka on rajoittanut tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä. Viikoittainen kävijämäärä kylätalolla ei ole päässyt edellisten vuosien tasolle.

-          Kaikki kolme asuntoa ovat olleet vuokrattuina koko vuoden. Muut vuokratulot, kuten kansalaisopiston toiminta ja juhlatilaisuudet ovat jääneet rajoitusten myötä pienemmäksi. Kyläyhdistyksen tilaisuuksia ei ole voitu järjestää kuten edellisinä vuosina.

-          Kyläyhdistyksessä on 60 henkilöjäsentä.

-          Siivous ja kunnostustalkoot olivat pienimuotoisia, jotka järjestettiin keväällä ja syksyllä.

-          Kaikkea toimintaa on jatkettu talkootyönä, kuten eniten työtä vaativat sisätilojen siivous ja lumityöt.

-          Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.

Toiminta

-          Vuodelle 2020 laadittu toimintasuunnitelmaan ei voitu täysin toteuttaa johtuen koronaepidemian rajoituksista ja suosituksista.

-          Sotkamon kunnan järjestämiä kylätapaamisia ei ole ollut korona rajoitusten vuoksi.

-          Kävijämäärä Sapsoperän kylätalolla vuoden 2020 aikana on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna. Kävijämäärä on seurattu päivittäin pidetyistä kirjauksista. Erilaisiin tapahtumiin, peli-iltoihin, kansalaisopiston piireihin, sekä vapaa-ajan toimintaan osallistujien määrä on rajoitusten takia vähentynyt edellisiin vuosiin verraten.

Kylätalon kävijämäärän kirjaus:                                                    2020                    2019

Peli-illat, kansalaisopisto ym. viikko-ohjelman mukaan                    1150                    1378

Vapaa-ajat                                                                                        52                        75

Pesäpallo-ottelujen seuranta                                                            207                      670

Juhlat ja muu vuokrakäyttö                                                                90                     478        Kävijämäärä yht.                                                                           1499                   2601

Hankinnat ja kunnostustyöt

-          Välttämättömät kunnostukset on tehty ja hoidettu.

-          Tarpeelliset hankinnat keittiöön ja siivoukseen on hankittu.

-          Hanke, valaisimien kunnostaminen ja muuttaminen led-valaisimiin siirrettiin vuodelle 2021.

Lopuksi

-          Toimintavuoden 2020 kustannukset lämmityksen ja muun kulutuksen osalta koko vuodelta on pysynyt ennakko arviossa.

-          Asuntojen vuokratulot kattavat pakolliset kustannukset, mutta koronan vaikutus rajoittaa voimakkaasti muita hankintoja ja kunnostuksia.

-          Kylätalossa riittää kyllä jatkuvasti pientä kunnostusta.